Tokayer Bernát állatorvos

Tokayer Bernát 1878-ban Besztercén született. Az állatorvosi főiskola elvégzése után Besztercén, körállatorvosként kezdte meg működését. 1901 januárjában jegyezte el Herczfelder Ilonka kisasszonyt, aki a budapesti Herczfelder Ármin kereskedő leánya volt. Két lányuk született, 1906-ban Klára, 1907-ban Margit, majd egy fiuk József 1911. május 13-án. Tokayer Bernát 1908-ban került Bihar vármegye szolgálatában, mint királyi főállatorvos. Derecskén, a főutcán (ma Köztársaság u.62.) lakott a család.

Biharvármegye Hivatalos Lapja 1908. augusztus 6.

Az izraelita egyházközség derecskei tagjai közül jelentős számba vettek részt az I. világháborúban, többek között Tokayer Bernát is. A háború kitörése után 1914. július 28-án vonult be a 7. tüzér ágyúezredhez. A háború alatt frontszolgálatot teljesített, az orosz harctéren, mint hadtest állategészségügyi előadó teljesített szolgálatot. Rangja főállatorvos. 1917. május 1-én szerelt le. A Ferenc József-rend lovagkeresztjével és a koronás arany érdemkereszttel tüntették ki.

Katonai kép

A háború után igazgatósági tagja volt Derecskén a Terményértékesítő és feldolgozó részvénytársaságnak (1918—1928.). Tevékenysége gyümölcstermények, szőlők feldolgozása, központi szeszfőzde és ecetgyár.

Kisebbik lányát, Margitot, 1924 júniusában Gergely Bertalan (Csenger) magyar királyi állatorvos jegyezte el. A Derecskén született József, szintén állatorvos lett, 1934-ben a magyar királyi állatorvosi főiskolán állatorvosi oklevelet szerzett. A magyar királyi földművelésügyi miniszter, Tokayer Bernát magyar királyi főállatorvost szolgálati idejének kitöltése után, saját kérelmére 1938. május 31-vel nyugalomba helyezte. 40 évi értékes állatorvosi közszolgálat kitöltése után vonult jól megérdemelt nyugalomba. 

1944. június 16 és 17-én Derecske, Konyár és a Debrecentől délre és délkeletre fekvő települések zsidó lakosságát a nagyváradi gettóba tömörítették. Onnan hurcolták őket Auschwitzba 1944. június 27-én a Nagyváradról indított legutolsó transzporttal. Tokayer Bernát feleségével, fiával és annak feleségével együtt a deportálás áldozata lett. Tokayer Margit és férje Dr. Gergely Bertalan, valamint 14 éves gyermekük Auschwitzban 1944 tavaszán meghaltak. Tokayer Klára, aki túlélte a holokausztot az Egyesült Államokban élt haláláig 1991-ig.

P. Kiss Piroska