Szeptember

1901. szeptember 1. Gazdasági népiskola kezdte meg működését Derecskén.

Az intézményben az elemi iskolát elhagyó 12-14 éves gyerekek jártak ide, a közismereti tárgyak mellett földművelési, kertészeti, állattenyésztési, a lányok háztartási és háziipari ismereteket tanultak.

 1924. szeptember 1. Megalakult Derecskén a MANSZ-fiók.

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége keresztény nemzeti szellemben szervezett asszonyszövetség.  Kulturális és szociális jellegű feladattal kezdte meg működését a MANSZ derecskei fiókja. A vezetőség a járási, községi vezetők feleségeiből került ki.

1974. szeptember 3. Derecskén átadták a Petőfi termelőszövetkezet új, korszerű szarvasmarha telepét.

Az új szarvasmarha telepen fontos népgazdasági célt szolgáló iparszerű hústermelés valósult meg. Az akkor indult húsmarha tenyésztés a termelési rendszereknek és a jól képzett szakembereknek köszönhetően a mezőgazdaság a világ élvonalába került.

1823. szeptember 6-26 között Gróf Széchenyi István ezredével Derecskén tartózkodott

A gróf még májusban elhagyja nagycenki birtokát és szeptember 6-án Bihardiószegről érkezett ide, a Derecskén állomásozó Simonyi óbester által irányított Hessen- Hamburg huszárezredhez.

Gróf Széchenyi István derecskei tartózkodásának emlékére a Református Imaterem külső falán elhelyezett emléktábla. Az épület 2018-ban lebontásra került.