Április

1973. április 4. Felszabadulási emlékművet avatnak.

Az alkotó Lesenyei Márta szobrásznő. A szobor egy álló, jobb kezében olajfa ágat tartó női alakot ábrázol, finom szűrrátétes ruházatban. Az emlékmű a béke, és egyben az alkotó, teremtő erő jelképe. A Rákóczi úton a gimnáziumnál található.

1920. április 6. Balásházy Iván főszolgabíró megkezdi Bihar vármegye közigazgatásának újjáépítését.

A belügyminiszter Balásházy Iván főszolgabírót – alispáni jogkörrel felruházva – megbízta Bihar vármegye felszabadult területének irányításával. Valójában ekkor indult meg Csonka-Bihar vármegye közigazgatásának kiépítése.

1853. április 10. Megalakul a Chevra Kadisa.

 A Chevra Kadisa a zsidó közösségek legalapvetőbb és talán legfontosabb intézménye. Az elhunyttal és gyászoló családdal való foglalkozáson túl a legfőbb jótékonysági szervezet is, amely a szegények, betegek segélyezését is hívatott ellátni.

1907. április 23. Megalakul az Ifjúsági Egyesület 90 taggal.

Vezetője Geher Lajos a gazdasági önálló népiskola vezetője. Hasznos szórakoztatással és továbbképzéssel a hazafias, vallásos, erkölcsös nevelést biztosítják. 1907-ben már 609 településen összesen 620 ifjúsági egyesület működött. Ebből kb. 470 egyesület kapcsolódott állami elemi iskolához, vagyis az állami fenntartású iskolák 21-22 %-ban.