December

1995. december 5.

Derecskén megkezdődik a gázszolgáltatás.

1994 tavaszán jelent meg a gázszolgáltatásról szóló új törvény. Az akkori kormány döntött a stratégiai ágazatok privatizációjának alapelveiről. Az 1990-es évek végéig nagyon intenzív volt az elosztóhálózat fejlődése és a fogyasztói bekapcsolások száma, ezt értelemszerűen követte az ügyfélkör számának jelentős növekedése is. Mindezt segítette a földgáz, mint energiahordozó kedvező piaci ára más, alternatív energiaforrásokkal szemben.

1894. december 8.

Megnyitják a Debrecen-Derecske-Nagyléta vasútvonalat.

A vasút mindenki számára megkönnyítette a közlekedést. Létrehozása elsősorban a környék földbirtokosainak és árutermelő középparasztjainak érdekeit szolgálta. A mezőgazdasági termékek szállítása, forgalmazása szempontjából jelentős vívmány volt.

1944. december 13.

Megalakul a Nemzeti Bizottság. Elnöke Csizmadia Lajos

A helyi hatalom átvételére és gyakorlására alakított szervek. A Nemzeti Bizottságok átvették a helyi közigazgatás vezetését, a politikai élet irányítását és az újjáépítés szervezését. A legtöbb helyen felléptek a régi politikai rendszer maradványai ellen. Főhatóságuk a BM (Belügyminisztériun) volt, de mint politikai szervek a helyi pártszervezetek szövetségeiként működtek. Az államhatalom megszilárdulásával, majd a belpolitikai ellentétek erősödésével párhuzamosan szerepük fokozatosan csökkent. 1949. február 5-én szűntek meg.

1994. december 21.

Derecskén a kézi kapcsolású telefonközpontot felváltja az automata központ

Az országban 1989 előtt csak analóg módon működő rendszerek voltak.  Kézi kapcsolású, telefonos-kisasszonyt foglalkoztató központok voltak. A hívás létrejöttéhez emberi munkát is igénylő rendszert építették át automatikusra.

1978. december 31.

Megszűnik a derecskei járás. A nagyközséget a berettyóújfalui járáshoz csatolták.

A járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon át. A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések meghatározott csoportját magába foglaló közigazgatási területi egység Magyarországon.