Január

1991. január 1.

A hétszáz éves Derecske városi címet kapott

A városi cím adományozása bizonyos elismerést jelent egy település szá­mára. Elismerését gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődésének, a környező településekre gyakorolt vonzásának, és nem utolsósorban a lakosság településfejlesztő munkájának, fi­gyelembe véve azt is, hogy a település fejlesztésével kapcsolatos tennivalók sora nem zá­rul le a városi cím megszerzésével. A magyarországi városok jelentős része az utóbbi 100 évben nyerte el a városi rangot.

1954. január 10.

Megkezdi működését Derecskén a baromfikeltető üzem.

A keltető üzemnek az a meghatározott rendeltetése, hogy az átadott tojásból minél több, jó minőségű, egészséges napos állatot állítson elő gazdaságosan. Ezért a különböző folyamatokat szigorú technológiai előírások alapján kell végezni. A tojáskezelés és berakás, a gépek működtetése a napos állatok kezelése és kiadása a keltetői hulladék eltávolítása és hasznosítása, a keltető fertőtlenítése és higiénéje, valamint az egyéb keltetői tevékenységek együtt alkotják a keltető üzemelési rendjét.

1896. január 25.

Megalakul Derecskén az Iparos Kör

Az alapszabály szerint vallás és rangkülönbség nélkül bármely húsz éven felüli férfi tagja lehetett, de valójában a helybeli iparosok és kereskedők egyesülete. Első elnöke Szőllősi Gábor mészáros.

1849. január 29. Schönecker Ferencet (Szépszögi Ferenc) kinevezik a derecskei járás nemzetőr zászlajának parancsnokává.

 Szépszögi Ferenc 57 évesen vállalta a közel kétezer főnyi önkéntes zászlóalj vezetését. A világosi fegyverletétel után elfogták és Nagyszebenben az osztrák hadbíróság hatévi várfogságra ítélte. Szülőhazájában raboskodott, de a büntetését nem töltötte le, mert 1852-ben kegyelmet kapott. Hazatért családjához és hátralévő esztendeit Derecskén élte le. Szabadulása után 1859-ben bekövetkezett haláláig felesége derecskei birtokán gazdálkodott.