Művelődési Ház Derecske

1950. augusztus 10.-én a Hajdú-Bihar Megyei Népművelési Bizottság Szöllösi Gyula népművelési ügyvezető elnökletével ülést tartott. Ezen az értekezleten tárgyalták meg a kultúrotthon-mozgalom beindítását. A meginduló kultúrotthon mozgalom során a megyében 1950. augusztus 20-ig három, majd szeptember 20-ig újabb kilenc helyen létesült kultúrotthon, így Derecskén is. Avató ünnepséget tartottak, a kiküldött előadó Balogh László volt. A községekben a kultúrotthonok irányítottak minden kulturális megmozdulást. Az előadásokból származó bevételek egy részét a kultúrotthonok továbbfejlesztésére, a többit esetenként különböző tömegszervezetek céljaira fordították. A kultúrotthonok a tanácsok hatásköréhez tartoztak. Hajdú-Bihar megyében 1952. december 31-ig még 30 kultúrotthont létesítettek

1952-ben Derecskén a járási kultúrotthon korszerűsítéséhez kezdtek. A Sztálin-úton (ma, Köztársaság út 91.) az eddig kihasználatlanul álló hatalmas, 700 személyt befogadó kultúrotthon újítását kezdték meg. 1952. december 21-re ígérték, hogy befejezik a kultúrotthon építését, de csak 1953-ban készültek el a munkálatokkal. Az elkészült kultúrotthont modern felszereléssel látták el.

Az 1960-as évek közepére Derecske régen kinőtte már a régi kultúrotthont. A fejlődő község lakói számára szűknek bizonyult a terem, s nem nyílt lehetőség arra sem, hogy rendszeres klubélet, szakköri élet alakulhasson ki. Az igény tette szükségessé, hogy új művelődési otthont építsenek. 1966. november 15-től kezdték meg az építkezést.

Derecske főutcáján, a főútvonal mentén, szemben a járási tanácsházával, a volt piactér és cukrászda helyén épült fel 1967-ben az új kultúrház, a járás és a község új létesítménye. Körülbelül 5 millió forint beruházással épült, ebből a berendezés félmillió forintba került. Az új művelődési ház tisztán községfejlesztési alapból épült, a megyei tanács művelődésügyi osztálya a berendezés előteremtéséhez járult hozzá. Az épületben egy 350-400 főt befogadó színházi előadóterem található, melynek tizenkétszer 8,5 méteres színpadát technikailag a Csokonai Színház műszaki gárdája alakította ki. A százfős előadóterem kisebb rendezvények, tanácskozások színhelye lett. A négy klubterem a szakköri munka számára biztosított kulturált környezetet. Ezen kívül, két iroda helyiség és egyéb, a fenntartáshoz és üzemeltetéshez szükséges mellékhelyiségek találhatók az épületben. Az épületet a Hajdú-Bihar megyei Tanácsi Tervező Vállalat tervei alapján a Hajdú megyei Építőipari Vállalat, Gyönyörű Zsigmond művezető irányításával építette. 

Derecskén a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának előestéjén, 1967. november 4-én avatták fel az új művelődési házat. Az évforduló tiszteletére rendezett díszünnepséget már az új művelődési házban tartották. (Forrás: Néplap 1950. –  Hajdú-Bihari Napló 1967.)

P. Kiss Piroska