Dr. Bige Gyula ügyvéd

1890. december 8-án született Nagyváradon székely nemesi családból. A középiskolát szülővárosában, az egyetemet Kolozsváron végezte, az ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tette le. 1914 júliusában vonult be a 4-ik honvéd gyalogezredhez Nagyváradra, ahol háborús kiképzésben részesült. A Lugosi tiszti iskola elvégzése után a pótzászlóaljtól 1915 februárjában az orosz harctérre vezényelték Duklához. Március 22-én orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918. június 10-én megszökött. Még ebben az évben megnősült, feleségül vette a nemesi származású Baranyi László magyar királyi honvédszázados lányát. Pályáját Nagyváradon kezdte, majd Derecskén folytatta. A debreceni ügyvédi kamara 1921 augusztusában dr. Bige Gyula nagyváradi ügyvédet Derecske székhellyel a menekült ügyvédek névjegyzékébe felvette. 1922-től pedig Derecskén lett ügyvédi irodája. Számos vezető pozíciót töltött be, vármegyei főügyész, a vitézi szék ügyésze, megyebizottsági tag, községi képviselő. 

Dr. Bige Gyula ügyvédi igazolványa

Felesége váradi és micskei Baranyi Hedvig (1897 – 1990), feleségként és anyaként töltötte derecskei éveit. Szeretett sütni-főzni és ezt gyümölcsöztette is, mint Derecske társadalmi életének aktív tagja. Tagja volt a Sirály nevű egyletnek, mely bár férfi klubként működött, ez esetben kivételt tettek, s hogy ne sérüljön az alapszabály, az ősi székely szokásjogra hivatkozva fiúsították. Részt vett a cserkészcsapat fogadalom letételének alkalmából rendezett ünnepélyen, mint annak egyik háziasszonya (1925). 

Dr. Bige Gyuláné, született Baranyi Hedvig

Gyermekeik: Imre (1919 – 1987), Géza (1923-1981), Zsolt (1924 -2005), Szabolcs (1937 -). 

1943-ban mikor visszaadták Észak-Erdélyt, visszaköltözött Nagyváradra családjával együtt. A Debreceni Ügyvédi Kamara az ügyvédek névjegyzékéből törölte dr. Bige Gyula derecskei ügyvédet a Nagyváradi Ügyvédi Kamarához való át jegyzése folytán 1943. június 11.-i hatállyal. 1949. április 8-án hunyt el 58 éves korában. Forrás, fényképek: Dr. Bige Szabolcs Csaba

P. Kiss Piroska