Derecskei római katolikus templom színes ablakai

A templomhajó Árpádházi szenteket ábrázoló színes üvegablakait Ligeti Sándor és fiai kispesti üvegfestészete készítette 1928-ban. Az északi falon Szent István és Szent Margit, a déli falon Szent Erzsébet és Szent László látható. 

Ligeti Sándor (1859-1930) a hazai üvegművészet kiemelkedő alakja. Üvegfestészete 1886-ban jött létre. Készített templomi és más üvegfestészeteket, üvegmaratásokat és üvególmozásokat. 1878-ban már olyan nagy volt a kereslet az üvegfestészeti munkák iránt, hogy létrehozták az Országos Üvegfestészeti Intézetet, és egyre-másra alakultak az üvegablakok legkülönbözőbb fajtáit gyártó cégek, így például Forgó és társa, Ligeti Sándor, Zsellér Imre, a legsikeresebb és legismertebb Róth Miksa műhelye lett.

 A derecskei katolikus templom színes üvegablakain látható képeken az adományozó családok nevei szerepelnek. Az üvegablakok az Árpádházi szenteket ábrázolja. Az északi falon Szent Margit, valamint Szent István látható amint felajánlja a koronát Szűz Máriának. Felirat: Tekints István király szomorú hazánkra, Fordítsd szemeidet régi országodra! Készíttette: a Ruszka család. A mű jelzett: „Ligeti Sándor és fiai üvegfestészete Kispest”. 

A déli falon Szent Erzsébet és Szent László látható. Feliratok: Áldd meg Te is kérve kérünk nemzetedet, S ne feledd a magyar népet Szent Erzsébet! Készíttette: Gróf Wenckheim József és neje: Wenckheim Denis Grófné. A mű jelzett: Ligeti Sándor és fiai üvegfestészete Kispest.

Óh! Szent László légy hozzánk jó, Légy értünk Istennél közbenjáró! Készíttette: Dr. Karácsonyi János püspökváradi nagyprépost.

Az orgonakarzat mellett is található még két színes festett üvegablak, valamint a sekrestyében egy kisebb, amelyet Ligeti Sándor és Fiai ajánlottak fel a templom részére.

Fotók: Papp Amália

A készíttetők között volt:

Ruszka Zoltán Antal (1877-1942) 1904-től a németgyulai hívek káplánjaként szolgált, majd 1906 júliusában Dobozra került. Doboz sokáig a Wenckheim-uradalom központja volt.  1921-ben Ruszkát tiszteletbeli kanonokká nevezték ki. Az 1920-as években fizetése lecsökkent, csak adományokból tudta fenntartani magát, ezért 1927. április 1-jével Derecskén vállalt szolgálatot. Hét év szolgálat után 1934-ben 57 évesen leköszönt.  

Gróf Wenckheim József (1877–1952) az ókígyósi kastély és birtok örököse. Gróf Wenckheim Frigyes harmadik gyermekeként, egyben első fiúgyermekeként született 1877. szeptember 24-én. Wenckheim József 1920. október 23-án nősült meg, felesége az unokahúga, Wenckheim Denise grófnő lett. 

Dr. Karácsonyi János (1858-1929) nagyváradi címzetes püspök, nagyprépost, történettudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Római katolikus teológiai tanulmányait Budapesten végezte. 1882-ben szentelték pappá. A nagyváradi püspöki líceumban az egyháztörténet és egyházjog tanára. 1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1904-ben rendes tagja, 1927-ben pedig az MTA III. nyelvtudományi és szép­irodalmi osztályának rendes tagja lett.

P. Kiss Piroska