Csanak József kereskedő

Csanak József 1820. február 25-én született Derecskén, ahová a családnak ez az ága valószínűleg a 18. század elején költözött. Nagyapja Mihály már itt született. Apja, János (1789-1844) katonaviselt ember volt, a napóleoni háborúkban harcolt, s minthogy tudott németül, falujában szállásmester lett. Csekély vagyona: háza, telke és mintegy négy és fél köblös földje volt 950 váltóforint értékben, de többször rászorult fia anyagi támogatására. Csanak József Derecskén járt iskolába. 13 éves korában Debrecenbe került boltos inasnak. Itt lett fűszerinas, majd átvette és felvirágoztatta a főnöke boltját. Dolgozott Ausztriában és Svájcban is. Apja halála után előbb öröksége haszonélvezetéről mondott le anyja javára, majd Veronika húgának ajándékozta örökrészét anyjuk gondozásáért. 1848 májusában vette feleségül egy kereskedőcsalád leányát Várady Szabó Esztert. 12 gyerekük született. Házassága révén boltot vásárolt, és adottságai révén egy évtized alatt Debrecen vezető kereskedői közé emelkedett.

Derecskén az 1860-as években a lélekszám növekedése a kornak megfelelő iskolák létrehozása, iskolaépítésre sarkallta a református egyházat. 1864-ben felépítik a máig is álló lelkészi hivatalként működő parókia épületét és egy új leányiskolát. Az építkezésekhez, különösen az iskolaépítéshez adományokat is gyűjtenek, így jut az egyház Csanak József gazdag fűszerkereskedő 1000 forintos támogatásához, amelyből 800 forintot felhasznál az építéshez, 200 forintból pedig létre hozza a Csanak Alapítványt. Amikor Csanak József 1864-ben alapítványt tett egykori iskolájában, így emlékezett meg róla: „Mindig számoltam rá, hogy lesz alkalmam, szülővárosom annak egyháza, főképp iskolája iránt – melyben az én gyermekkorombeli célszerű berendezésénél fogva, nekem, szegény sorsúnak is lehető volt annyi tudományhoz jutni, amennyinek alapján választott pályámra nézve a lehető legszükségesebb ismereteket később megszerezni képes lettem – hű emlékezetemet és hálámat lehetőképpen bebizonyítanom.” Feljegyzések és újsághírek tanúsága szerint a legkülönfélébb célokra adott különböző összegeket. Derecskének szeretett szülőfalujának 1867-ben artézi kút építésére 400 forintot adományozott (Derecske belterületén fúrt, első artézi kút), kútfúrásra 1800 forintot, iskolájának 1000 forintot, orgonára 100 forintot. 1906-ban a Csanak József nagykereskedő által létrehozott alapítvány 2000 koronát ért.

Csanak József Derecskéről származó jobbágyból lett híres fűszerkereskedő, aki sokat áldozott városunk fejlődéséért is. A század utolsó évében, 1900 május 3-án halt meg Debrecenben, nyolcvan éves korában.

A Csanak-ház 1911 körül
1874-ben épült Debrecenben a Piac utca-Arany János utca sarkán.

2021-ben Derecske Város Önkormányzata „Csanak József ösztöndíjat alapított azon nappali tagozatos, középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónak, aki hiányszakmát tanul.

P. Kiss Piroska