Csizmadia Lajos kisbirtokos

1888. január 11-én, Derecskén született, szegényparaszti családból. Apja Csizmadia Sándor, anyja Oláh Zsuzsa. Hat elemit végzett. Az iskola elvégzése után édesapja birtokán kezdett gazdálkodni. 1909-ben belépett a hadseregbe, ahol 12 évig teljesített szolgálatot, mint továbbszolgáló, tiszthelyettes lett. 1921-ben Derecskén csendőrbiztosnak választották meg, majd 1924-ben erről az állásáról lemondott, hogy gazdálkodását tovább folytathassa. Megnősült, felesége Hevesi Julianna háztartásbeli. Részben a felesége által hozott, részben vásárolt 34 kat. holdon gazdálkodott. 1922-től Bajcsy-Zsilinszky Endre közeli híve, követte őt a Fajvédő Pártba is. Tevékeny szerepet játszott Derecske közéletében: az 1920-as évek elejétől virilis jogon a képviselő-testület tagja; a helyi legeltetési társulat megalapítója és egyik vezetője; a derecskei Polgári Olvasó Kör elnöke; négy évig községi közgyám. A helyi református egyházközség presbitere. A Független Kisgazdapárt alapító tagjai közé tartozott, de 1930. december végén átlépett Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártjába, amelynek 1931–1936-ig pártigazgatója volt. 1936-ban Bajcsy-Zsilinszky Endrével együtt belépett a Független Kisgazdapártba, a helyi szervezet elnöke lett. 1945 után, mint a kisgazdapárt Bihar vármegyei vezetője tevékenykedett. 1945–1947-ben a derecskei járási szervezet elnöke. 1947 márciusától az FKGP Politikai Bizottságának tagja, 1948 áprilisától a párt alelnöke. 1947. augusztus 31-én az FKGP országos listáján pótképviselővé lett, majd 1948. június 15-én behívták az országgyűlésbe. Mandátuma lejártával 1949 májusa után visszavonult a politikától. Felesége 1947-ben agyvérzést kapott, és 1956. januári haláláig ő gondozta. A megmaradt 15 kat. hold földjén gazdálkodott. 1965. március 14-én halt meg.

Derecskén, 2009. október 21-én újjáalakult Polgári Olvasókör Csizmadia Lajos nevét vette fel.

P. Kiss Piroska