Csanak József építész

Csanak József munkaközben 1934-ben

Csanak József(1887–1946) debreceni építészmérnök. Kereskedő családba született édesapja és nagyapja is kereskedő volt. A nagyapja a Derecskéről származó jobbágyból lett híres fűszerkereskedő.1911-ben diplomázott a Műegyetemen. Végzettsége szerint építészmérnök volt és építész engedéllyel is rendelkezett. Életútjáról kevés az információ. Alkotásain előszeretettel használta a debreceni gyár klinkertégláit. 1929-ben Csanak József építészmérnököt, mint királyi törvényszéki hiteles szakértőt kérték fel, hogy készítsen szakvéleményt a derecskei református egyház tulajdonát képező iskolák tatarozásáról illetve átépítéséről, az építésügyben előforduló összes problémáról. Mindezekkel kapcsolatban készítsen szakértői véleményt a felmerülő hibákról, károkról, illetve ezek okainak feltárását végezze el. Az 1929. november 20-án elkészített szakértői vélemény szerint „a felmerülő költségek elérnék az újonnan való építés költségét.” Így 1930-ban megtervezte a derecskei református elemi népiskola épületét. A megálmodott stílus a modern art deco volt. 

Csanak József tervezett tisztviselőtelepet és közkórházat Berettyóújfalura és 1927-ben Levente Házat. 1927. október 16-án avatták fel Berettyóújfaluban a leventeházat, és az első világháborús hősöknek emelt emlékművet. Az ünnepségeken Horthy Miklós kormányzó személyesen vett részt. A Csanak József építészmérnök által tervezett leventeház öt hálóteremmel nyitotta meg kapuit, amely a leventeoktatók és a téli gazdasági iskola növendékeinek biztosított szállást. A földszinten kapott helyet a tágas díszterem színpaddal, öltözőkkel és vetítőkamrával, így a leventeház a község kultúrháza is volt egyben. A díszterem előadásokon kívül sportfoglalkozások helyszínéül is szolgált. A leventeház ad helyet napjainkban a Nadányi Zoltán Művelődési Központnak. (Forrás: Bihari Hírlap 2013/10.) 1928. október 28-án nyitotta meg kapuit Csonka Bihar vármegye Gróf Tisza István közkórháza. A tervező építészmérnök Csanak József volt.

P. Kiss Piroska