Fűszer és Csemege

„Fűszer és csemege” egy 1939-ben Csathó Kálmán színdarabja nyomán készült film címe,
egy letűnt világról, egy pesti kereskedőcsalád életéről szól. A kereskedők egy-egy település
társadalmának mindig megbecsült rétege volt. Megvolt a kellő alkalmazkodó képességük.

A 20. század első felében Derecskén a kereskedelmet, az üzletek nagyobb részét zsidók uralták. Minden utcasarkon zsidó bolt volt. Legtöbb vegyeskereskedés, ahol az élelmiszerek mellett háztartási cikkek, fűszerek, a lőporon át a csokoládéig a papír-írószerig minden kapható volt. Magyarországon sorsukat a két világháború között a zsidótörvények pecsételték meg. A második világháborúban a zsidótörvények után Kállay Miklós miniszter a rádióba felhívta a figyelmet a keresztény kereskedelemre. A törvény után bezártak a zsidó boltok. Nagy lett a hiány. Keresztény kereskedők alig voltak. Derecskén a legnagyobb bolt a „Hangya” Szövetkezet boltja, és Nagy Lajos vegyesboltja. A mostani helyszín a főutca és a Rákóczi utcasarok, a mai Köztársaság út 134. Itt volt Nagy Lajos fűszer és vegyeskereskedése a főutcán a központban. A bejárat fölé elhelyezett tábla jelezte a tulajdonos nevét. Nagy Lajosról adatok nincsenek, neve viszont sok mindenkinek ismerős lehet. Egy régi képeslap máig is őrzi nevét.

Képeslap 1940.

Nagy Lajos fűszer és csemegekereskedő kiadása

Nagy Lajos boltja egészen 1948-ig működött, majd államosították s Népbolt lett belőle. A népbolt állami vegyeskereskedés, vidéki városokban, falvakban. Az 1948–1950-es években az állami nagy- és kiskereskedelmi hálózat létrehozását a magánkereskedelem államosításával valósították meg. Az 1950-es évektől kezdve fogalom volt a magyar településeken a Népbolt.

Szemelvény forrása: Kis Újság 1948.11.16.

A vidéki városokba és községekbe egymásután létesültek a Népbolt fiókok. A Hajdú-Bihar megyei Népbolt Vállalat igyekezett javítani az áru ellátást a boltokban. Derecskén is bevezették a fagyasztott készítmények árusítását.

Szemelvény forrása: Hajdú-Bihari Napló 1959.12.11.

A Népboltot néhány év múlva szövetkezeti forma váltotta fel. Az 1960-as évek elejétől a Derecskei Földműves Szövetkezet lett a tulajdonosa a boltnak. 1966-ban már arról olvashatunk a Hajdú-Bihari Napló szeptemberi számában, hogy milyen fejlesztéseket végeztek. A derecskei fűszer-csemege bolt eladó és raktár területe kétszerese lett az előzőnek, modern hűtővitrin, hűtőpult és új berendezés került bele.

Szemelvény forrása: Hajdú-Bihari Napló 1966.szeptember 23.

1967-től a szövetkezet elnevezése Derecskei ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) névre változott.

Magyarországon az első ABC 1964-ben nyitott, a betűszó az Általános Beszerzési Cikkek kapcsolatból állt össze, a nevének megfelelően a háztartás napi szükségleteit ellátó termékek is fellelhetőek voltak, itt már iparcikkeket is be lehetett szerezni, sőt a hűtőpult is közvetlenül a vevőkhöz került. 1964-től egészen 1988-ig számuk rohamosan gyarapodott. Derecskén 1979. augusztus 15-én nyitották meg az új ABC áruházat.

Szemelvény forrása: Hajdú-Bihari Napló 1979. augusztus 16.

1990-ben bekövetkezett rendszerváltás a 260 db ÁFÉSZ működését jelentősen befolyásolta. A hirtelen megváltozott piaci feltételek következtében visszaesés mutatkozott a szövetkezetekben, így egyértelművé vált, hogy teljesen új alapokra kell helyezni az értékesítést. Az Áfészek Országos Tanácsa 1995-ben határozott a COOP Üzletlánc megalapításáról.

2004-ben ismét változás következett, új név új tulajdonos. Az Alaszka Kft. Reál Élelmiszer néven nyitotta meg üzletét Derecskén. 100 százalékban magyar tulajdonú kereskedelmi hálózat, amely az ország teljes területén folytat élelmiszer és vegyi áru kis- és nagykereskedelmi tevékenységet.

Szemelvény forrása: Hajdú-Bihari Napló 2004.november 18.
A Reál Élelmiszer 2019-ben

2020 februárjában az eladótérben végzett felújítási munkálatok miatt bezárt az üzlet, majd megújult belsővel és külsővel március közepén nyitott ki ismét.

A megújult Reál 2020-ban

A kereskedelem meghatározó szerepet játszik életünkben, az üzletek homlokzata, kirakatai, meghatározzák a település arculatát is. Ezen a helyen, ha nem is a mostani épületben, már szüleink és nagyszüleink is vásároltak.

P. Kiss Piroska