A MANSZ Derecskén

MANSZ (Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége)
 zománcozott jelvény

Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ) keresztény nemzeti szellemben szervezett asszonyszövetség. 1918 novemberében Tormay Cecile írónő alapította. Szociális és gyermekvédelmi munkát végzett, a tanyasi gyermekeknek internátusokat létesített, megszervezte a falusi és tanyasi asszonyok vasárnapi oktatását, 130 szövőtelepet hozott létre. A 2. világháború idején a harctérre csomagküldő, itthon önkéntes kórházi ápolónői szolgálatot szerveztek. 

Számos vidéki fiókja volt, többek között a derecskei, amely 1924. szeptember 1-én jött létre. Kulturális és szociális jellegű feladattal kezdte meg működését. A vezetőség a járási, községi vezetők feleségeiből kerültek ki. 

A derecskei MANSz működéséről olvashatunk a Szózat 1925. július 28.-i számában:

„1925. július 1-én állította fel Napközi Otthonát a református fiúiskola helyiségeiben az ottani egyházak és a község támogatásával a derecskei MANSz. 40—50 olyan gyermek (1—6 évesig), talál itt naponta szeretetteljes gondozásra, kik máskülönben minden szülői felügyelet nélkül lennének, mivel a nagy munkaidő minden épkézláb embert dologra szólít…

A MANSz szövöde (előbb Bartha Ferencné, majd Ertsey Péterné vezetésével) három székkel teljes üzemben van. Jól esik látni nőkön, férfiakon a MANSz szőttes ruhákat. Nemrég készült el a rendőrök ruhája, most éppen a Levente díszszázad számára szőnek. Szorgalmasan folynak a „hólapda“uzsonnák, amelynek jövedelme egészben a szegény gyermekek felruházására fog szolgálni.”  

Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Derecskén is sok karitatív és szociális tevékenységet folytatott, melegedőszobával, népkonyhával, napközi otthonokkal igyekeztek segíteni. Karácsonykor sok tanulót látott el meleg ruhával és cipővel. Évente vállalta egy szegénysorsú tanuló taníttatását. Sok családot rávettek arra, hogy ebédet és reggelit adjanak a szegény iskolásgyermekeknek. 

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1926. május 15-én nyitotta meg Miskolcon Országos Háziipari kiállítását, amelyen a MANSz-nak mintegy 60 vidéki szervezete vett részt. A kiállítást három csoportba rendezték, ahol a Múlt, a Jelen és a Jövő háziipari termékeit mutatták be. A Múlt a XVII., XVIII. és XIX. századbeli székely szőtteseket és dunántúli ősi háziipari termékeket egyesíti. A Jelen termében együtt voltak Eger damaszt asztalneműi, Szekszárd selymei, Sopron magyar varrottasai, Berettyóújfalu tűzoltóruhái, Derecske leventeöltönyei.

Esti Újság 1938.03.11.

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét 1946-ban feloszlatták, amely a korszak legnagyobb (több százezer fős) nőszervezeteként működött.

P. Kiss Piroska