Az infláció

Az infláció elértéktelenedés, pénzromlás, a pénz értékének romlása. Az inflációt, mint a pénz romlását az árak emelkedésén tudjuk nyomon követni. A kiadott papír- és fémpénz, vagyis az állam, amely kibocsátja a fizetőeszközt, annak megfelelő fedezettel – arannyal, áruval, vagy mással – rendelkezik. Amennyiben ez nem így van, a kinyomtatott pénz értékét veszíti; ezt a problémát a történelem során a kormányok gyakran még több papírpénz kibocsátásával próbálták meg orvosolni, ami csak súlyosbította a helyzetet, és a hiperinfláció  működésbe lépett. A magyar hiperinfláció előzménye a második világháború pusztítása volt, mely az 1926-ban forgalomba helyezett új fizetőeszközt, a Horthy-rendszer stabil pengőjét már 1944 végén elindította a lejtőn ezt azonban messze túlszárnyalta az 1945-ös esztendő, mely az előző évihez képest hatvanketted részre értékelte le a pengőt. A magas infláció közvetlenül az ország romos, kifosztott állapotára volt visszavezethető, a gyárak megsemmisülése, a harcok során a termelés visszaesett, és alacsony színvonalon állt. Az áruhiány mellett Magyarországot pénzhiány is jellemezte, ami az Ideiglenes Kormányt a bankóprés beindítására ösztönözte, és ez nem maradt következmény nélkül. A helyzetet súlyosbította, hogy a kormányok próbáltak körültekintően egyensúlyozni a pénztelenség és a gazdasági összeomlás között, addig a bankóprés használatára jogot szerző Vörös Hadsereg ellenőrizetlenül szórta ki az elértéktelenedő bankókat. A hiperinflációt előidéző jelenségek az 1946-os év nyarán tetőztek, amikor a pénzromlás mértéke is ijesztően megugrott. Ezt a korabeli árak is megmutatták: egy kiló kenyér például 1945 augusztusában 6 pengőbe került, ezzel szemben jövő év május elején már 8 millió, míg június végén már 5,85 milliárd pengőt kellett érte kifizetni. Az infláció tetőpontja aztán az 1946-os év július hónapja lett, amikor egy hónap alatt 41 900 billiót romlott a pengő értéke, vagyis az árak átlagosan 15 óránként megduplázódtak. 1946. július 10-én döntött világrekordot a magyar infláció, ugyanis ezen a napon 348,46%-os pénzromlás következett be, vagyis az árak 11 óra alatt a duplájukra nőttek. Az 1945–46 során zajló magyarországi hiperinfláció iskolapéldája lett a gazdasági összeomlásnak. A pengő 1946-os elértéktelenedése minden méretet felülmúlt.  ( forrás: www.rubicon.hu)

 1946 júniusában Magyarországon vezették be a világtörténelem legnagyobb címletű, százmillió bilpengős bankjegyét (az 1-es után húsz nulla következett).  Bár az egymilliárd bilpengős bankó kiadását is tervezték, ennek bevezetésére nem került sor.

Az egymilliárd bilpengős bankó kiadását is tervezték, ennek bevezetésére nem került sor.
Infláció 1946-ban a legnagyobb címletű bankjegyek

A hiperinfláció a városi lakosságot érintette a legsúlyosabban. A köztisztviselők az infláció időszakában Derecskén is nehéz helyzetben voltak. 1945 augusztusában még az is előfordult, hogy illetményüket pénzhiány miatt nem kapták meg. A nehéz ellátási viszonyokra való tekintettel Derecskén is jegyrendszert kellett bevezetni. 1946-ban 1878-an voltak jogosultak kenyér és lisztjegyre. A község költségvetése ezekben az években a következőképpen alakult. 1944-ben 38893 pengő bevétel mellett 38193 pengő kiadás mutatkozott. 1945-ben az infláció miatt már csillagászati számok jelentkeztek. (bevétel: 22002051, kiadás: 22979952, deficit: 977901 pengő)

Faluhelyen így Derecskén is a parasztság a maga által megtermelt élelmiszer révén, átvészelte ezt a vészterhes időszakot. A bilpengő megjelenésekor virágzott a cserekereskedelem. Az apró dolgokért a tojás, a nagyobb dolgokért a kukoricacső volt a fizetőeszköz. Ebben az időben, Derecskén a Nagy Lajos boltja (ma a Reál van a helyén) volt a legnagyobb, itt halomba álltak a dobozok és kosarak tele tojással. Aki pénzzel ment a boltba nem szívesen fogadták. Az idősek ki se tudták mondani a pénz összegét, hanem a színek alapján tudták megkülönböztetni. Volt barna pénz, kék pénz stb. Ha valaki a jószágvásárba akart tehenet venni zsákba vitte a pénzt, de pénzért nem volt érdemes eladni semmit, mert néhány óra múlva már a felét érte. Mikor a gazda a szekér dinnyét eladta a piacon, addig-addig váltogatta a pénzt, hogy a végén semmit nem tudott érte venni.

 Nem egy olyan élelmes derecskei kofaasszony volt, akik kacsákkal és libákkal teli kosarakkal a fővárosba tartó vonat tetején utazott. Így nem kellett menetdíjat fizetni. A batyus asszonyokat Pesten már várták, akik a vidéki élelemért cserébe hoztak a Derecskén akkor hiánycikknek számító ruhát és cipőt. A hiperinflációval a vidéki lakosság járt a legjobban. A városba különböző élelmiszerekkel érkezők, a batyuzók általában minőségi ruhadarabokkal, szőnyeggel, értékes étkészlettel tértek haza.

Magyarország a forint 1946. augusztus 1-jén történő bevezetésével ért véget a történelem legnagyobb mértékű hiperinflációja. Az új pénznemet a 90004946. MESZ. rendelet alapján vezették be, 1 forint 200 millió adópengőnek, illetve 400 ezer kvadrillió papírpengőnek felelt meg – az egyes mögött álló nullák száma ekkorra már 24-re nőtt. Az új forint vásárlóértékét a háború előtti 1938-as árakhoz igazították. Egy darabig még mindegyik fizetőeszköz működött.

P. Kiss Piroska