A Szőke ház története

A Szőke ház története

A történet azzal kezdődött, hogy Szőke József telkes gazda, Derecske mezőváros főbírája a városnak adományozott egy épületet. Ebben az épületben nyílt meg az első óvoda Derecskén. Az épület a mai Köztársaság u. 93.szám alatt, a város központi részén helyezkedett el. A feljegyzések alapján 1890. június 7.-én így emlékeznek meg róla: „Megemlítetik, hogy az örökhagyó idősebb Szőke József a református egyházra 4000 forintot, a községnek pedig az 5.sz. beltelkes curiát hagyományozza, kisdedóvoda helyiségül.”

Egy település házai, épületei sokat elárulnak a múltról. Az épület valószínűleg a 19. század második felében épült, módos gazda hajlékaként. Ekkor a legtöbb helyen eluralkodó új stílus, a cseréptetős, tűzfalas, kőoszlopos tornácos háztípus. Ez egy L alakú épület volt, téglaoszlopos tornáccal körülvéve. Különös értéke az oldalhomlokzaton húzódó tornác, vastag, vakolt, meszelt téglaoszlopokkal.

Az épület az udvar felől, a téglaoszlopos tornáccal
Kép: Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde archívumából

Utcafrontján hat ablak volt, amit, középen a függőleges falsáv két szakaszra osztott. Az eresz alatt párkány húzódott. Az utcai homlokzat vakolatdíszei a párkányok, és az ablakok körüli vakolat díszek. A ház sarok díszei egy határozott oldalkeretet adtak az épületnek. Az ablakkeretek egyszerűek. Az utcai homlokzat ablakait az ablakkerethez kapcsolódó, az ablaknyílás fölött haladó szemöldökpárkány zárta. A ház díszítettsége jelezhette a telek tulajdonosának vagyonosságát. Az utcafrontra három szoba épült, ami egymásba nyílt. Gyakran építettek az igényesebb lakóépületek alá pincét. Ezek többnyire a ház egy-két, esetleg három helyisége alá kerültek beépítésre. Ebben az épületben az utca felől a szobák alá építették a tégla falazatú, boltozatos pincét, udvar felőli bejárattal.

Az óvoda épülete az 1970-es években

Ez az épület volt 1920-ig az első I. számú óvoda épülete. Ezután nyitották meg a II. számú (Kinizsi utcai) óvodát. 1969-ben az óvoda mellett új ruházati áruházat építettek és a Gála elnevezést kapta. Ettől kezdve lett az óvoda a „Gála melletti”. 1975-ben a Kinizsi úti óvoda mögé egy 100 férőhelyes (erről kapta a nevét) szárny épült, így az új óvoda lett az I. számú, a „Gála” melletti épület lett a II. számú Napközi Otthonos Óvoda. Az épület eredeti funkciója lakóház volt. Az elmúlt száz év során voltak átalakítások, többek között a vakolatdíszek eltávolítása és a téglaoszlopos tornác beüvegezése az 1980-as évek közepén. Ezek a munkálatok, használhatóságában kedvezőbbé váltak. A több mint száz év egy óvoda életében elég sok idő. Nagyon sok esemény, személyi és tárgyi változás, szakmai eredmény, megújulás volt ezekben az évtizedekben. 2006. szeptember 1-től ebben az épületben megszűnt az óvodai ellátás.

Az épület az udvar felőli oldala a beüvegezett tornáccal és a pincelejárattal 2017-ben.
Kép: Csécsi Lajos – Emlékek a múltból c. könyv 222 p.

Néhány évig lakatlan volt az épület, majd a derecskei helytörténeti gyűjtemény 2009 áprilisában nyert elhelyezést a XIX. században épült házban, amely a település egykori főbírájáé volt. A gyűjtemény közel egy évtized után 2017-ben át lett költöztetve egy másik épületbe.

És a történet véget ért. Az épület 2018 márciusában le lett bontva. Megdöbbentő, hogy egy olyan épület, amely több mint 100 éves története során két világháborút és egy forradalmat is átvészelt, egy XXI. századi városfejlesztési beruházásnak essen áldozatul.

Bontakozás 2018. március

Nagy Istvánné