A derecskei cserkészek története

1928, Derecske, bejegyzésre kerül az első derecskei cserkészcsapat, a 961. számú Sztárai Mihály cserkészcsapat, 16 évvel a Magyar Cserkészszövetség megalakulása után. A derecskei cserkészek részt vettek az 1933-as, egyetlen Magyarországon rendezett, gödöllői világdzsemborin is!

Derecskén működött később református és katolikus fiú illetve lány cserkészcsapat is. Egykori cserkészvezetők voltak többek között: Tomay Dezső református lelkész, hittan tanár, cserkészparancsnok; Kovács Kálmán, református segédlelkész, Girt Irén tanárnő (a lányok parancsnoka) és Dr. Seres Géza, szem- és belgyógyász orvos.

Gerő István derecskei öregcserkész, 2004-es kiadású életrajzi könyvében így emlékszik vissza:

„Földessy József és Én (Gerő István), Sáfrány Imre, Kovács Sándor, Makleit Géza, Nagy Imre 1943-ban részt vettünk az utolsó országos cserkésztáborban, ez Erdélyben, az akkor visszacsatolt területen Barátkán volt, Nagyváradhoz nem messze. … A cserkészek a „cserkész tízparancsolat” szerint éltek, járták a természetet. Én az örsömmel, több éven keresztül nyári szünidőben a hencidai és gáborjáni kiserdőben táboroztunk, a Berettyó folyóban fürödtünk, önállóan láttuk el magunkat, a feladatokat egymás között megosztva, pl őrség, főzés, bevásárlás stb.). A barátkai cserkésztábor alatt többen megmásztuk a Szennyhegyet (1350 m), melyért megkaptuk a turista igazolványt és jelvényt. CSODÁLATOS ÉLMÉNY VOLT, a mai napig visszaemlékszünk Földessy József barátommal a mély, tiszta vizű patakokra, a vad margaréta virágokra…”      

A Magyar Cserkészszövetség az 1948-as betiltás után 1989-ben alakult újjá. Derecskén Földessy József, egykori derecskei cserkész (1928-2015), a végrendeletével gondoskodott a derecskei cserkészcsapat újjáalakításáról. Hagyatékát a Magyar Cserkészszövetségre hagyományozta.

Az MCSSZ Országos Tanácsa 2015. 10. 10-én újra nyilvántartásba vette a 961. számú Sztárai Mihály cserkészcsapatot. Ezzel egyidejűleg elkezdődött a derecskei cserkészélet újjászervezése, a csapatszervezési teendőket Makleit Zsolt vállalta el.

Makleit Zsolt

Derecskei cserkészek a barátkai cserkésztáborban, 1943.

Álló sor, balról jobbra az első cserkész: Földessy József. A harmadik ülő sorban cserkész bottal a kezében Gerő István, a derecskei csapat Bagoly őrsének, őrsvezetője.