Levente Egyesület Derecskén

A leventeszervezetek a katonai előképzés legfontosabb szervezetei voltak Magyarországon az 1920-as évek elejétől a második világháború végéig. 12–21 év közötti fiúk katonai előképzését és nemzeti szellemű nevelését szolgálták. Jelentős hangsúlyt fektettek a testnevelésre, a fegyelemre és a valláserkölcsi nevelésre. A trianoni békeszerződés katonai korlátozásainak kijátszására a leventeszervezeteket a testnevelésről alkotott 1921. évi LIII. törvény alapján szervezték meg. Irányítását később, fokozatosan a Honvédelmi Minisztérium vette át. 1939-ben … Bővebben: Levente Egyesület Derecskén