Dr. Bige Gyula ügyvéd

1890. december 8-án született Nagyváradon székely nemesi családból. A középiskolát szülővárosában, az egyetemet Kolozsváron végezte, az ügyvédi vizsgát Marosvásárhelyen tette le. 1914 júliusában vonult be a 4-ik honvéd gyalogezredhez Nagyváradra, ahol háborús kiképzésben részesült. A Lugosi tiszti iskola elvégzése után a pótzászlóaljtól 1915 februárjában az orosz harctérre vezényelték Duklához. Március 22-én orosz hadifogságba esett, ahonnan … Bővebben: Dr. Bige Gyula ügyvéd