Csizmadia Lajos kisbirtokos

1888. január 11-én, Derecskén született, szegényparaszti családból. Apja Csizmadia Sándor, anyja Oláh Zsuzsa. Hat elemit végzett. Az iskola elvégzése után édesapja birtokán kezdett gazdálkodni. 1909-ben belépett a hadseregbe, ahol 12 évig teljesített szolgálatot, mint továbbszolgáló, tiszthelyettes lett. 1921-ben Derecskén csendőrbiztosnak választották meg, majd 1924-ben erről az állásáról lemondott, hogy gazdálkodását tovább folytathassa. Megnősült, felesége Hevesi … Bővebben: Csizmadia Lajos kisbirtokos