Volt egyszer egy iskola

100 éves a derecskei polgári iskola A „Szarka”- féle szálloda emeletes épülete. Itt működött a csendőriskola majd a polgári iskola. A századforduló körüli években új iskolatípus, a polgári iskola indult gyors fejlődésnek. A hatosztályos polgári iskoláról először az 1868. évi XXXVIII. tc., az ún. Népoktatási törvény rendelkezett. A négyosztályos forma a századforduló után terjedt el, … Bővebben: Volt egyszer egy iskola