A régi katolikus iskola

A község elemi iskoláztatását az egyházak tartották kezükben. Az egyházak törekedtek arra, hogy minden faluban – a templom mellett – iskola is legyen. A református hitvallás szerint „az iskola a templom előcsarnoka és az egyház veteményes kertje”. Az egyházaknak egyedüli szerep jutott az elemi oktatásban, egészen az iskolák államosításáig 1948-ig. Derecskén volt református, katolikus és … Bővebben: A régi katolikus iskola